o-FINANCIAL-PROBLEMS-facebook

Debora Zorg

ZORGMANAGEMENT

Dit omkleed de vele zorgzaken die er zijn.Zo kan er worden geholpen
om de zorgvraag duidelijk te maken naar de indicatiesteller.

CASEMANAGEMENT

In een situatie met meerder hulpverleners kan een casemanager
de grote lijnen uitzetten en bewaken

FINANCIELE HULPVERLENING

Al naar behoefte en noodzaak kan de administratie
of een gedeelte daar van overgenomen worden.
Geld blijft hier bij altijd op uw rekening staan.

SCHULDHULP

Begeleiding , sanering van schulden, belastingaangifte

shutterstock_66797617

Debora Zorg

BEWINDVOERING

ls u onder bewind bent gesteld kunt u niet meer over uw eigen geld beslissen,
maar u blijft wel handelingsbekwaam. Dat wil zeggen dat er nog wel contracten afgesloten
kunnen worden of aankopen op afbetaling gedaan kunnen worden.

MENTORSCHAP

Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen
niet goed meer kunnen behartigen.U moet daarbij denken aan beslissingen
die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

CURATELE

Curatele is de oudste en meest vergaande beschermingsmaatregel en is bedoeld
voor mensen die zowel hun financiële als hun persoonlijke belangen niet
meer kunnen behartigen.