Als u onder bewind bent gesteld kunt u niet meer over uw eigen geld beslissen, maar u blijft wel handelingsbekwaam.
Dat wil zeggen dat er nog wel contracten afgesloten kunnen worden of aankopen op afbetaling gedaan kunnen worden.

U houdt een eigen giro/bankrekening,waar (meestal) wekelijks leefgeld op gestort wordt. Bankafschriften en rekeningen gaan rechtstreeks naar de bewindvoerder. Schulden worden met deze maatregel wel beperkt, maar kunnen niet voorkomen worden.

Een bewindvoerder kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn (een organisatiemet wettelijke bevoegdheid, bijvoorbeeld stichting of vereniging). De aanvraag gaat via de kantonrechter. Er is geen advocaat nodig.