Voorwaarden voor onder bewind gestelde

Als u onder bewind staat dan kan het zijn dat u onvoldoende in staat bent om u eigen belangen goed te behartigen of dat u onvoldoende in staat bent om voor uzelf te zorgen.

De wet geeft dan de mogelijkheid om u goederen (of een deel ervan) onder bewind te stellen;

 • Dat betekent dat u zelf niet meer mag beslissen over de goederen die onder bewind staan.
 • Er wordt dan een bewindvoerder benoemd die daarover ( zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene) beslist.
 • Op die manier wordt het vermogen van de betrokkene beschermt.
 • De bewindvoerder behartigd de persoonlijke belangen van de betrokkene.
 • In het bewindsregister wordt desgewenst een aantekening gemaakt, waarin de goederen van de betrokkene zijn opgenomen.
 • Om dit traject goed te kunnen doorlopen is er een verbintenis en wederzijds vertrouwen nodig.

Om hiervoor zorg te dragen stellen wij de volgende voorwaarden:

Postbehandeling

Wij schrijven alle, bij ons bekende, instanties aan om er voor te zorgen dat de post bij ons binnenkomt.

Echter kan het zo zijn dat in de beginfase van het bewind de post nog bij u binnenkomt.

U bent er zelf verantwoordelijk voor om de post naar ons door te sturen binnen 5 dagen en er eventueel, voor de gestelde termijn, actie op te ondernemen.

U bent er ook zelf verantwoordelijk voor om de door ons opgevraagde stukken binnen 5 dagen aan te leveren.

Bij het niet voldoen aan deze voorgaande zijn wij dan ook niet verantwoordelijk voor afgebroken procedures van gemeentelijke- of toeslag aanvragen of bezwaarschriften.

Inkomen

U bent zelf verantwoordelijk voor uw inkomen.

Dat houdt in dat wij ervan uitgaan dat u er alles aan zal doen om uw baan en salaris te behouden.

Wanneer dit door omstandigheden niet lukt, moet u een uitkering/voorziening aanvragen.

Vervolgens houdt u zich aan de voorwaarden die worden gesteld aan het behouden van een uitkering, zoals onder ander het maandelijks inleveren van rechtmatigheid formulieren ten behoeve van de uitkering volgens de WWB.

U bent ook zelf verantwoordelijk om de wijzigingen door te geven aan de desbetreffende instantie zoal UWV, DUO, Bijstand,Bijzondere bijstand, SVB.

Wanneer er geen inkomen wordt gestort en wij hierdoor geen vaste laten kunnen betalen en/of leefgeld kunnen overmaken, zal ook die verantwoordelijkheid bij u liggen.

Schulden

Wij maken een inventaris van de schulden. Wij schrijven de schuldeisers aan met het verzoek om de schuld tijdelijk te bevriezen en te wachten tot wij alle schulden goed in beeld hebben. Wij hebben dan de tijd om het inkomen en de uitgaven te stabiliseren. Als er onvoldoende inkomen is voor betalingsregelingen zullen wij dit aan de schuldeiser voorstellen. Dit is alleen mogelijk als het leidt tot een oplossing.

Als uw schulden zo problematisch zijn dat dit niet mogelijk is zullen wij de aanvraag bij de schuldhulpverlening in gang zetten, mits u aan alle voorwaarden voldoet.

Extra geld

U bent zelf verantwoordelijk om op tijd extra geld aan te vragen. U dient dit verzoek minimaal 3 werkdagen van te voren in te dienen bij ons kantoor. Dit verzoek kan gedaan worden via de mail. Daarna gaat de bewindvoerder kijken of dit verzoek gehonoreerd kan worden.

Aangaan van verplichtingen:

Zodra u een contract bij derden wil afsluiten dient u dit te alle tijden in overleg te doen met uw bewindvoerder/contactpersoon. Zodra u dit niet doet, zou één van de consequentie’s kunnen zijn dat wij u aanmelden bij het register voor curatele en bewindvoering bij de rechtbank.

Bereikbaarheid:

Wij zijn bereikbaar voor voor cliënten op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9:00 en 12:00 op telefoonnummer: 055-2018844. Buiten deze tijden kunt u via mail contact opnemen, via de website of een telefoonbericht achterlaten bij de receptie.

De bewindvoerder zal ernaar streven binnen 48 uur, rekening houdend met vrije dagen, weekenden en feestdagen, gehoor te geven aan u bericht.

Meldingsplicht

U bent verplicht om ons alle wijzigingen door te geven die voor ons van belang zijn zoals;

 • nieuwe adres gegevensen/of veranderen in de gezinssituatie.
 • Nieuwe energie leverancier
 • inkomen/uitkering
 • huurorganisatie
 • verzekeringen
 • belastingdienst
 • abonnementen (tijdschriften, telecomproviders, vaste telefoon/televisie/internet, cv-ketel onderhoudscontracten enz.)

Bij elk intake gesprek wordt er duidelijk gerefereerd naar deze voorwaarden en bij het aangaan van bewindvoering, inkomensbeheerder,curator en indien van toepassing mentor verklaard de nieuwe cliënt ook met deze voorwaarden akkoord te gaan.