Curatele is de oudste en meest vergaande beschermingsmaatregel en is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen.

Er wordt een curator benoemd om de persoon te vertegenwoordigen.
Als u onder curatele bent gesteld kunt u niet meer zelfstandig
rechtshandelingen verrichten (zoals contracten afsluiten of aankopen op afbetaling doen) en verliest u uw handelingsbekwaamheid.

Een curator is altijd een natuurlijk persoon (een mens van vlees en bloed). De aanvraag gaat via de kantonrechter.