Al naar behoefte en noodzaak kan de administratie of een gedeelte daar van overgenomen worden. Geld blijft hier bij altijd op uw rekening staan.
Indien nodig worden er afspraken gemaakt over het uitgaven patroon en er kan een budget worden afgesproken.
In situatie van schulden kan er worden bemiddeld met de schuldeisers over een aflossingstermijn of, in geval van grote schulden, zal er worden verwezen naar de stadsbank.
Bij een persoonsgebondenbudget kan er worden bewaakt of men niet over het budget gaat. Er kan ondersteund worden in het vinden van een hulpverlener, contracten die moeten worden afgesloten en het bij houden van de administratie. Ook kan er worden geassisteerd bij een eventuele miscommunicatie met een hulpverlener.

In situatie van een persoonsgebonden budget kan er voor ondersteunende taken budget worden aangevraagd of in sommige gevallen bijzondere bijstand.