Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet goed meer kunnen behartigen.U moet daarbij denken aan beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

De mentor neemt zoveel mogelijk samen met de cliënt een beslissing. Een mentor is altijd een natuurlijk persoon (vaak familie, maar dat is niet altijd wenselijk).

Soms is de bewindvoerder ook mentor. De aanvraag gaat via de kantonrechter. Er is geen advocaat nodig.