Veel voor komende diensten

  • Begeleiding en ondersteuning bij financiële problemen;
  • Sanering en in kaart brengen van schulden;
  • Correspondentie met crediteuren en het maken van betaalregelingen.
  • Verzorgen van belastingaangiften en aanvragen van toeslagen (bv. huurtoeslag)
  • Ondersteuning in het traject van schuldsanering
  • ( papieren verzamelen en ordenen en hulp bij het invullen van formulieren)