Door onze ervaring in de zorg kunnen we ons goed inleven in de cliënten met of zonder beperking om zo problemen en schulden te voorkomen.

Soms is ondersteunen en budget adviezen voldoende. Vaak ook zien we dat bewindvoering en/of curatele de enige goede optie is om de cliënt te helpen.

Zijn de schulden en achterstanden te overzien lossen wij dit met de cliënten op met betalingsregelingen met de schuldeisers. De laatste jaren wordt er door het snel ontstaan van hoge schulden ook regelmatig een beroep gedaan op schuldhulp

Zijn de schulden problematisch dan begeleiden we de cliënt naar de schuldhulp en de WSNP (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) van de gemeente.

Wij blijven als bewindvoerder of curator wel betrokken bij de cliënt en helpen met het aanleveren van de benodigde stukken.

 

Mensvisie, Mensbeeld en Drijfveren.

Wij zijn genoeg ervaren om te weten dat achter elke schuld een ander verhaal zit. Er is zeker niet altijd sprake van verkwisting of geen weerstand tegen verleidingen

We willen niet alleen zo snel mogelijk zo veel mogelijk aflossen.

Ook het ontstaan is belangrijk en zonder de ‘psycholoog van ‘de koude grond’ te willen zijn vanuit de dialoog met de cliënt weer zijn of haar zaken op de rit krijgen.

Belangrijk is dat de cliënt uiteindelijk een andere manier aanleert hoe om te gaan met zijn financiën en de verleidingen om aan de verkeerde dingen teveel geld uit te geven. Met of zonder hulp.

Kortom; een budgetplan dat past bij de wensen en bij de financiële situatie van de cliënt.

We kijken niet alleen naar de uitgaven, maar kijken ook met de cliënt naar mogelijkheden om meer inkomsten te verkrijgen, of de vaste lasten te verlagen.

Onze passies voor ons werk zit in vele vlakken.

Het beste uit te drukken in praktijk voorbeelden:

“Een oude zeer trotse eigengereide Russische dame die door onze tussenkomst langer in haar eigen woning kan blijven wonen omdat de juiste zorg wordt in gezet.”

Inzet van diensten-> budgetplan, postbehandeling, pgb bewaking, gerichter aansturing thuiszorg.

“Een verstandelijke beperkte cliënt van Moluks/Indonesiche afkomst door stevig aan te sturen op maandelijks een klein bedrag voor hem te sparen met familie mee kan op vakantie naar zijn geboorte land.

Kaartje uit Indonesië,”Bedankt voor het sparen, dit vergeet ik nooit meer!!”

Inzet van diensten-> budgetplan, postbehandeling, gerichter aansturing hulpverleningsorganisatie, familie netwerk sterker maken.

“Een jonge cliënt die op straat dreigde te zwerven te begeleiden naar de juiste hulpverlener. Hierdoor heeft hij nu met twee weken een goed dak boven zijn hoofd binnen een wat strengere omgeving. Met veel meer rust en weer een stukje duidelijke opvoeding een heldere en goede kijk op de toekomst te kunnen bieden. Maar het gaat verder;

Deze jongen woont nu bijna weer zelfstandig en gaat weer met een studie beginnen als hij het vers ingezette psychiatrische trainings-en coachingstraject heeft afgerond…”

Inzet van diensten-> budgetplan, postbehandeling, pgb bewaking, gerichter aansturing hulpverleningsorganisatie, verhuishulp, intensieve contacten met derden zoals woningbouw maar ook psychiaters, maatschappelijk werk Mee Veluwe en waarschijnlijk nog wel meer om ook dit dossier tot een succes te maken.

Daarom is dit echt geweldig om te doen!

En door een goede kennis van de sociale kaart en goed contact met de hulpverleners kunnen wij samen met de hulpverleners en als kantoorgenoten veel voor de cliënten betekenen.

hand-reaching-out-e1375256589761