Dit omkleed de vele zorgzaken die er zijn. Zo kan er worden geholpen om de zorgvraag duidelijk te maken naar de indicatiesteller. Of er kan worden gezorgd dat de juiste zorg wordt verkregen bij thuiszorgorganisaties of particulier (bijvoorbeeld ingeval van een persoonsgebondenbudget).
Ook is er ruime kennis van zorg zodat u zorgvraag direct op de juiste plek aangeboden kan worden. Wij hechten veel waarde aan de persoonlijk aandacht voor uw situatie.